N
.
:
0

nieuwe website IntegraalKindcentrum.info online

Samen met Buro8020 heeft Obliq Architectuur een website gelanceerd: IntegraalKindcentrum.info

Een integraal kindcentrum (IKC) is een samenhangend aanbod dat tenminste bestaat uit onderwijs, opvang en ontspanning. Uit ervaring blijkt dat het realiseren van een IKC een avontuur naar verandering is.

Een gezamenlijk geformuleerde pedagogisch didactische visie is de basis. Een gebouw dat geschikt is om kinderen de hele dag te kunnen ontvangen blijkt een succesfactor voor een IKC.

– waarom een IKC?
– wat is een IKC?
– hoe ontwikkel je een IKC?

De nieuwe website gaat in op deze vragen, bespreekt methodes en een theoretisch kader en laat verschillende gerealiseerde projecten zien. KLIK HIER VOOR DE SITE