N
.

nieuwbouw brede school ‘s-Gravenzande/.

Samen met Buro8020 ontwikkelde Obliq een Ruimtelijk Programma van Eisen. Dit gebeurde in een intensief atelierprogramma waarin onderwijs (medewerkers en bestuur), opvang (medewerkers en bestuur) en gemeente 5 keer samen aan tafel zaten. Het resultaat was een door alle betrokkenen gedragen schetsontwerp dat als onderlegger fungeerde voor de  aanbesteding. Hierdoor kwam het uiteindelijke gebouw overeen met wat iedereen samen bedacht en voor ogen had toen werd nagedacht over hoe onderwijs en opvang en de samenwerking hiertussen vormgegeven kan worden.

opdrachtgever ZAKELIJK

in samenwerking met BURO8020

locatie ‘S-GRAVENZANDE, NEDERLAND

jaar  2016

status  OPGELEVERD

grootte  1500 m2