N
.

ontwerp Tiny House ‘de WigWoning’/.

Obliq heeft een Tiny House van 50m2 ontworpen dat, volledig demontabel, vrij geplaatst en verplaatst kan worden. Interesse in kleiner wonen en samen een huis(je) ontwikkelen? Kijk en lees hieronder eens naar de mogelijkheden en kansen.

opdrachtgever BEL ONS

locatie NEDERLAND en daarbuiten

status  ONTWERP

grootte  50 m2

 

De WigWoning?
De afwijkende vorm steekt ongewoon af bij het bekende Nederlandse rechthoekige huis en kavel met hoeken van 900. Op zichzelf staand is de WigWoning opvallend anders. Zodra je de woning gaat schakelen wordt de innovatie van de vorm direct duidelijk. De Wig vorm combineert efficiëntie van plaatsing met vrijheid van kavelgrootte met keuze van privacy. Dit is mogelijk door het wigvormige kavel en de schuine zijgevels. De tiny woning als Wig; op zichzelf, ergens tussen of in een schakeling van meerdere woningen.

Zodra je de woning gaat schakelen
wordt de innovatie van de vorm direct duidelijk.

Tiny woning? Hoe klein is tiny?
Voor het kavel is uitgegaan van een tuin aan beide kopgevels van 3,5m diep. Dit kavel heeft een totaaloppervlak van 94m2. De woning heeft een bruto oppervlak van 49m2. Dit is inclusief gevels en binnenmuren. De woning heeft verschillende ruimten met vrije hoogten tot wel 3,7m met comfortabele afmetingen voor een 1- of 2-persoons huishouden. De woonkamer, keuken, werkhoek en eetkamer combineren samen tot een slim ingedeelde ruimte van 28m2.

De woonkamer, keuken, werkhoek en eetkamer
combineren samen tot een slim ingedeelde ruimte van 28m2.

Woonkamer en eetkamer bevinden zich aan de lichte gevels en worden functioneel gescheiden door keuken en werkhoek in het midden van de woning. De slaapkamer grenst aan een kopgevel met de badkamer weer in het midden tegen de keuken zodat alle natte functies compact bij elkaar zitten.

 

Waar zet ik de woning neer? En hoe plaats ik hem?
Het prototype van de WigWoning komt in het woonmilieu Tiny House Tijdelijk. Het ontwerp van de woning voorziet in productie op één locatie en gemakkelijke assemblage op een andere locatie. Hij kan ook weer gemakkelijk gedemonteerd, vervoerd en op weer een andere locatie opgezet worden. Het ontwerp maakt deze tiny woning geschikt voor permanente bewoning op tijdelijke plekken. Dit betekent ook dat de woning naar wens geplaatst en gedraaid kan worden. De entree in de lange kopgevel impliceert een voorgevel maar met deuren in beide kopgevels is deze benaming, dit gebruik en daarmee de plaatsing flexibel.

Het ontwerp maakt deze tiny woning geschikt
voor permanente bewoning op tijdelijke plekken.

Als de buren ook een WigWoning hebben, hoe plaatsen zij hem dan?
In de plaatsing of schakeling van meerdere WigWoningen ligt de kracht van dit ontwerp; zowel in de variatie van schakeling als plaatsing ten opzichte van je directe buren als de bruikbare m2’s woonoppervlak. Er zijn diverse varianten voor plaatsing van meerdere WigWoningen.
Een rijtje WigWoningen kan gespiegeld met de dichte gevels tegen elkaar geplaatst worden. Hiermee ontstaat een strakke woningrij in plattegrond en een gevarieerd beeld van volumes door het tot 1 punt schuin oplopende dak. In deze variant kunnen de dichte gevels van aangrenzende woningen gecombineerd en daarmee dunner worden wat met hetzelfde bruto vloeroppervlak in een groter bruikbaar vloeroppervlak resulteert.

Door de gekozen hoek van de zijgevels van 180 kan er ook voor gekozen worden om met 10 WigWoningen een compacte cirkel te vormen met bijvoorbeeld een gezamenlijk besloten binnenterrein. Ook hier is door combinatie van zijgevels het vergroten van het bruikbaar vloeroppervlak mogelijk. Beide opties gaan uit van een kavel van 94m2.

In de plaatsing of schakeling van meerdere WigWoningen
ligt de kracht van dit ontwerp; zowel in de variatie van schakeling
als plaatsing ten opzichte van je directe buren
als de bruikbare m2’s woonoppervlak.

Het is eveneens mogelijk om de woningen na spiegeling ten opzichte van elkaar te verschuiven. Hierdoor scherm je voor- of achtertuin in gewenste mate af. Het is logisch hierbij de kavels te vergroten om de beschermde buitenruimte goed bruikbaar te maken. In een cirkel, op een rechte rij of op een verspringende rij; de WigWoning schakelt flexibel en aantrekkelijk.

 

Wat kost mij dit?
Het demontabele ontwerp en het gebruik van eenvoudige en beschikbare bouwmaterialen maakt deze woning geschikt voor seriematige productie. Het ontwerp is compact met de natte ruimten bij elkaar. Alleen de kopgevels hebben gevelopeningen wat samen met dikke, ononderbroken isolatie in zijgevels, vloer en dak de kosten voor beheersing van het binnenklimaat optimaal maakt. Door deze ontwerpbeslissingen en uitvoerings keuzen is de woning betaalbaar te realiseren.

Alleen de kopgevels hebben gevelopeningen wat samen
met dikke, ononderbroken isolatie in zijgevels, vloer en dak de
kosten voor beheersing van het binnenklimaat optimaal maakt.

 

En wat kost het milieu dit?
De duurzaamheid van de WigWoning? Die wordt intensief nagestreefd op verschillende gebieden. De seriematige productie van dit demontabele ontwerp maakt het bouwproces efficiënt. Het gebruik van voornamelijk standaard (mogelijk hergebruikte) houten materialen en daarmee het realiseren van een lichte woning die geen fundering behoeft maakt dit ontwerp duurzaam op het gebied van bouw, materiaalgebruik en bouwafval. De gekozen afmetingen van de te produceren onderdelen zijn geschikt voor standaard vervoer.

Duurzaamheid ligt ook in de mogelijke efficiënte schakeling
van de woningen waardoor gevels en daarmee warmte
gedeeld worden en er met 1 type woning verschillende
mensen op diverse manieren kunnen (samen)wonen.

Het gebruik van het op het dak verzamelde regenwater voor toilet en wasmachine en eventueel drinkwater maakt dit ontwerp duurzaam op het gebied van waterhuishouding. En de mogelijke keuze voor bekleding van het dak met flexibele zonnecellen maakt de WigWoning duurzaam op het gebied van energie. Duurzaamheid ligt ook in de efficiënte schakeling van de woningen waardoor gevels en daarmee warmte gedeeld worden en er met 1 type woning verschillende mensen op diverse manieren kunnen (samen)wonen.