N
.

Stedenbouwkundig concept Hanzeland Zwolle/.

Momenteel worden de mogelijkheden en kansen van herontwikkeling van het gebied Hanzeland in Zwolle onderzocht. Daarbij wordt gekeken naar een gebied met deels leegstand, het voormalige Hanzebad en het Lübeckplein aan de zuidzijde van het (nieuwe) station. Hiervoor werd naast conceptueel denkwerk ook gevraagd aan Obliq Architectuur om resultaten middels schematische visualisaties in beelden uit te werken. De beelden dienen verkennende gesprekken met betrokken partijen.

opdrachtgever ZAKELIJK

locatie ZWOLLE, NEDERLAND

jaar  2013-2014

oppervlak 40.000 m2

status IN ONTWIKKELING