N
.

Stedenbouwkundig plan Rubberroute/.

Buitenspelen begint bij de voordeur. Dat is de kern van de Rubberroute, een ontwerpvoorstel voor de ruimtelijke kwaliteit voor het buitenspelende kind in het Regentessekwartier in Den Haag. Een route van rubber tegels die door iedere straat slingert wijst de weg naar de speelplaatsen, verbindt de verschillende plekken in de buurt en vormt tegelijkertijd zelf een nieuwe, eindeloos grote en lange speelruimte.

opdrachtgever GEMEENTE DEN HAAG

locatie DEN HAAG, NEDERLAND

jaar  2012

grootte TROTTOIRS, PLEINEN EN PARKEN VAN REGENTESSEKWARTIER

status  IDEE