N
.

Stedenbouwkundig plan Wipstrikkerallee Zwolle/.

Een kavel van de gemeente kwam vrij. De bestemming moest gewijzigd worden en voor geïnteresseerde partijen moest uitgezocht worden of en hoe zij samen dan wel apart op het kavel zouden passen. Hiervoor deed Ob/iq de benodigde ruimtelijke studies, overlegde met de partijen en bereidde de bestemmingsplanwijziging voor.

opdrachtgever GEMEENTE ZWOLLE

locatie ZWOLLE, NEDERLAND

jaar  2013

status  IN ONTWIKKELING