N
.

schetsontwerp Uitbreiding school Voorburg/.

De bso zit al jaren in een tijdelijke accommodatie naast een basisschool. Door het slim ontwerpen van een uitbreiding bij de school wordt de bso in de school getrokken en kunnen verschillende ruimtes ineens complementair gebruikt worden door zowel opvang als school. Dit dubbelgebruik vergroot het gebruiksoppervlak van beide functies voorbij het nieuw te bouwen aantal m2. Effectief en slim ruimtegebruik met een vrolijk en herkenbare uitbreiding is het resultaat.

opdrachtgever ZAKELIJK

locatie VOORBURG, NEDERLAND

jaar  2012

status  SCHETSONTWERP